Kwartalnik Filmowy
Tom 16 ( 1994), Nr 7-8(67-68)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry