Akademia Umiejętności w Krakowie. Komisja Historyczna