Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki