Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej