Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie