Biuletyn Historii Sztuki
Tom 23 (1961)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry