Studia Romologica
Tom 7 (2014)


Muzeum Okręgowe w Tarnowie
ISSN 1689-4758

do góry