Biuletyn Historii Sztuki
Tom 71 (2009)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry