Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 12 (2002)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry