Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 21 (2009)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry