Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 9 (2000)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry