Biuletyn Historii Sztuki
Tom 55 (1993)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry