Biuletyn Historii Sztuki
Tom 22 (1960)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry