Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 2 (1994)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry