Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 5 (1997)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry