Biuletyn Historii Sztuki
Tom 24 (1962)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry