Prace Historyczno-Archiwalne
Tom 22 (2010)


Archiwum Państwowe w Rzeszowie
ISSN 1231-3335

do góry