Tradycyjne budownictwo w Afganistanie jako przykład harmonii między środowiskiem przyrodniczym i kulturowym

Etnografia Polska, Tom 20, Numer 1 (1976) s. 127-146
Leszek Dzięgiel

 

do góry