Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych BazHum


BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Na początku roku 2019 roku w bazie znajduje się 830 kompletnie opracowanych czasopism i ponad 607 tysięcy rekordów bibliograficznych, dla każdego artykułu osobny.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim komunikacie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych umieściło bazę BazHum na liście baz referencyjnych uwzględnianych przy ocenianiu i ewaluacji czasopism. Obecność czasopisma naukowego w bazie referencyjnej jest jedną z kluczowych wytycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism.

Aktualizacja bazy bibliograficznej BazHum w roku 2017 została sfinansowana w ramach umowy 950/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Aktualizacja bazy bibliograficznej BazHum w roku 2018 została sfinansowana w ramach umowy 908/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Cele

BazHum jest narzędziem wspierającym badania naukowe i edukację. Dzięki umieszczaniu pełnej bibliografii czasopism w bazie znacznie prostsze jest pozyskiwanie, porządkowanie, agregowanie i przekazywanie wartościowych informacji. Czynności te wymagają mniej czasu i zapewniają bardziej precyzyjne wyniki.

Standardy

Opisy bibliograficzne dla każdego artykułu z osobna tworzone są w formacie MARC 21. Każdy z opisów opracowywany jest z autopsji w dwóch etapach — przepisywany przez katalogerów ze spisu treści według ustalonego standardu, a następnie sprawdzany przez bibliotekarzy. Wszystkie opisy można eksportować w różnych formatach.


Download: