Organizacja przedwojenna Państwowego Archiwum w Gdańsku i dzisiejsze jego zasoby

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 18 (1948) s. 304-305, 87-102
Tadeusz Kupczyński

 

do góry