Myśląc o Starogrodzie : (w 500-lecie miejscowości)

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 2 (1997-1998) s. 327-332
Stanisław Całka, Franciszek Zwierzyński

 

do góry