Życiorys pisany walką i pracą : (wspomnienia z okresu nauki w seminarium siennickim, przeżyć wojennych i pracy zawodowej)

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 8 (2001) s. 281-290
Henryk Samulik

 

do góry