The Crack and the Destruction : Introduction = Szczelina i destrukcja : wprowadzenie

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [2], Numer 2 (2011) s. 235-237, 97-99
Witold Wachowski , Ewa Bodal (tł.)

 

do góry