Czy można mieć nadzieję, że chrześcijaństwo przetrwa obecny kryzys doktrynalny?

Miscellanea Sociologica et Philosophica, Tom 8 (2007) s. 111-136
Ludwik Kostro

 

do góry