Anglikańskie tłumaczenie "Memoriale vitae sacerdotalis" Klaudiusza Arviseneta

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 23 (2005) s. 249-262
Stanisław Strzelecki

 

do góry