Wyniki badań próbek botanicznych z wczesnośredniowiecznego stanowiska w Bonikowie, pow. Kościan, z 1958 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 413-414
Melania Klichowska

 

do góry