Dzieje kultu Matki Bożej Łaskawej w Czudcu od XVII w. do 2002 roku

Studia Claromontana, Tom 22 (2004) s. 791-812
Stanisław Nabywaniec, Sławomir Zych

 

do góry