"Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w.”, J. Baszkiewicz, Warszawa 1954 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 10, Numer 3 (1955) s. 501-505
Wacław Korta , Jan Baszkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry