Współczesna organizacja wobec wyzwań XXI wieku : nowa rola działu personalnego

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 3 (2012) s. 177-200
Sebastian Niedzwiecki

 

do góry