Proces decyzyjny do podjęcia działań kryzysowych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 2 (2009) s. 118-130
Zbigniew Dziemianko, Artur Malec

 

do góry