Dwa teksty "Bogarodzicy" w dwóch rękopiśmiennych statutach litewskich z I-ej połowy XVI w.

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 18 (1948) s. 159-184, 306-307
Piotr Bańkowski

 

do góry