Sztuka przedromańska i romańska w Polsce a dziedzictwo karolińskie i ottońskie

Folia Historiae Artium, Tom 16 (1980) s. 5-20
Lech Kalinowski

 

do góry