Symphony No : Introduction = Symfonia nr : wprowadzenie

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [2], Numer 2 (2011) s. 105-106, 245-246
Witold Wachowski , Ewa Bodal (tł.)

 

do góry