Hasła "Nowo-Mińsk" i "Mińsk" w "Słowniku Encyklopedycznym Brockhausa i Efrona" oraz "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 18 (2010) s. 55-57
Piotr Wojdyga

 

do góry