Władysław Pielasa (1912-1998) zasłużony nauczyciel, animator nowatorskich działań w oświacie i ZNP

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 5 (1999) s. 180-187
Marianna Górska

 

do góry