Badania archeologiczne na Zawodziu w Kaliszu w latach 1961 i 1962

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 197-220
Iwona Dąbrowska, Krzysztof Dąbrowski, Ryta Kozłowska

 

do góry