Program wychowawczy "Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich" jako próba odpowiedz na nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole katolickiej

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 15 (2012) s. 207-223
Henryk Szeloch

 

do góry