Inwentarz dóbr Bartodzieje z 1842 roku

Wieś Radomska, Tom 8 (2007) s. 53-66
Wojciech Ćwierz

 

do góry