Zarządzanie projektem : od pomysłu do zakończenia przedsięwzięcia

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 3 (2009) s. 97-103
Anna Bociąga

 

do góry