Sympozjum na temat problematyki pielgrzymki Jana Pawła II do Korei

Studia Teologiczne : Białystok, Drohiczyn, Łomża, Tom 3 (1985) s. 266-267
Andrzej Gagacki

 

do góry