Wpływ kultury biznatyjsko-ruskiej na urbanistykę pogranicza polsko-ruskiego

Roczniki Humanistyczne, Tom 36, Numer 7 (1988) s. 115-134
Bogumił Rogalski

 

do góry