Krzysztof Opaliński wobec polityki Władysława IV do roku 1645

Kwartalnik Historyczny, Tom 64, Numer 2 (1957)
Stanisław Grzeszczuk

 

do góry