Próba intersemiotycznej interpretacji symbolu w oparciu o pewne aspekty wzajemnych relacji między literaturą, psychoanalizą i religią

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 1(1) (2003) s. 183-205
Barbara Tomalak

 

do góry