Wczesnośredniowieczna szkatułka drewniana z badań w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 1, Numer 1 (2004) s. 203-214
Eugeniusz Cnotliwy, Izabela Bobik

 

do góry