Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 23. XI. 1947 r. do 20. XI. 1948 r.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 41 (1948) s. 5-36

 

do góry