Janina Wiercińska (1922-2003)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 67, Numer 3/4 (2005) s. 396-402
Hanna Faryna-Paszkiewicz

 

do góry