Profesor Kazimierz Godłowski (9.12.1934-9.7.1995).

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, Tom 21 (1997) s. 3-5

 

do góry