O pochodzeniu opowieści : spojrzenie wstecz i perspektywy : ewolucja, literatura, krytyka

Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja, Numer 3 (129) (2011) s. 145-164
Brian Boyd , Tomasz Markiewka (tł.)

 

do góry