Kompina, gm. Nieborów, woj. skierniewickie, st. 6

Informator Archeologiczny : badania, Tom 22 (1988) s. 76
Lubomira Tyszler

 

do góry