Człowiek uniwersalny vs. człowiek partykularny, w perspektywie filozofii różnicy i równości płci/rodzaju

Kultura i Historia, Tom 6 (2004) s. 101-107
Elżbieta Pakszys

 

do góry